Mezőtúri Móricz Zsigmond Városi Könyvtár

Szolgáltatásaink

INTERNETHASZNÁLAT

Érvényes könyvtári tagsággal rendelkezők napi 30 perc ingyenes Internet használatra jogosultak.
Az ezt meghaladó igénybevétel díja: félóránként 100,- Ft.
Nem könyvtári tagok részére: 200 Ft/óra.

KÖLCSÖNZÉS

1. A kölcsönzés időtartama 4 hét.

2. A Mezőtúron állandó lakhellyel rendelkező felnőtt olvasók egy alkalommal maximum 10 könyvet; a gyermek olvasók 5 könyvet kölcsönözhetnek ki.
A vidéki lakhelyű könyvtári tag – első alkalommal – 6 könyv kölcsönzésére jogosult.
A kölcsönzés időtartama, mely az átlagos keresettségű művekre vonatkozik, egy alkalommal meghosszabbítható.

A fokozottan keresett könyveket 1 hétre kölcsönözzük.

3. Indokolt esetben – külön egyeztetéssel és vezetői elbírálással – a példány hétvégére kikölcsönözhető.
Folyóiratokat, helyben használható irodalmat hétvégére is kölcsönzünk.

4. A zenei dokumentumokra vonatokozó kölcsönzési feltételek:
– egy alkalommal 2 db dokumentum egy hétre kölcsönözhető.

5. A könyvtárközi kölcsönzés díja: a mindenkori postai díjszabás az ajánlott levél (csomag) feladásának költsége, melyet igényléskor kell megfizetni. Az ilyen módon átadott dokumentumok használatának feltételeit a kölcsönadó könyvtár szabja meg. A könyvtárközi kölcsönzést csak beiratkozott olvasók vehetik igénybe.

6. A könyvtárhasználó a kölcsönzött könyvtári anyagot a meghatározott időn belül köteles olyan állapotban a könyvtárba visszavinni, amilyen állapotban azt a könyvtártól kapta.

7. A kölcsönzési idő túllépése esetén késedelmi díjat és felszólítási díjat kell fizetni az alábbiak szerint:
– a gyermekkönyvtárban 10 Ft/db/nap valamint 200,- Ft postadíj
– a felnőtt könyvtárban 10 Ft/db/nap valamint 200,- Ft postadíj