Mezőtúri Móricz Zsigmond Városi Könyvtár

Küldetésnyilatkozat

A Mezőtúri Móricz Zsigmond Városi Könyvtár küldetésnyilatkozata

A Móricz Zsigmond Városi Könyvtár a kistérség legnagyobb nyilvános könyvtáraként fő feladatának tekinti, hogy gyűjteménye és szolgáltatásai révén minél kedvezőbb feltételeket biztosítson használói számára a magyar és az egyetemes kultúra értékeinek megismeréséhez, a folyamatos önművelődéshez.


Könyvtárunk információs hátteret nyújt az állampolgári tájékozódáshoz, a közügyek intézéséhez, a közhasznú ismeretek hozzáféréséhez.

Elősegíti a város történetének, kulturális, néprajzi hagyományainak, természeti értékeinek, gazdasági és társadalmi folyamatainak kutatását és bemutatását.


Helyet biztosít az önművelődés és a szabadidő hasznos eltöltését szolgáló rendezvényeknek, civil szervezeteknek, hozzájárul a hátrányos helyzetűek esélyegyenlőségének növeléséhez.


A kitűzött célok megvalósítására törekedve a könyvtár állományát folyamatosan, tervszerűen gyarapítjuk és sokoldalúan feltárjuk.


Nyilvános, közösségi Internet-hozzáférést biztosítunk a könyvtárhasználók számára.


Gondoskodunk a településen élő hátrányos helyzetűek és fogyatékkal élők könyvtári ellátásáról, biztosítjuk más könyvtárak állományának elérését, közvetítjük szolgáltatásaikat.


Munkánk során folyamatosan figyelembe vesszük a könyvtárhasználók javaslatait, vizsgáljuk a használói szokásokat, s a felmerülő igényeknek megfelelően módosítjuk, bővítjük a könyvtár szolgáltatásait, javítjuk személyi és tárgyi feltételeit.